روش کار اکومتر

ما در اکومتر اخبار اقتصادی و اظهار‌نظرها در این حوزه را مورد بررسی قرار می‌دهیم. پس از بررسی هر کدام از اخبار و اظهارات سعی می‌کنیم آن‌ها را در دسته‌بندی مشخص قرار داده و ارزیابی دقیقی داشته باشیم.

در این مسیر، ما به صورت ویژه به موارد زیر توجه می‌کنیم.

  1. شناسایی منابع اصلی و معتبر ارائه دهنده اطلاعات و آمار اقتصادی
  2. مرور اسناد، اخبار و اطلاعات پیرامونی در مورد موضوع مورد بررسی
  3. راستی‌آزمایی منابع مورد استناد در اخبار و اظهارات ارائه شده در رسانه‌ها
  4. بررسی پیشینه و نحوه عملکرد منابع اطلاعاتی در موضوعات اقتصادی
  5. استفاده از اطلاعات ارائه شده از طرف مراجع رسمی داخلی و بین‌المللی و مقایسه آن‌ها با یکدیگر
  6. استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی و اطلاعات آشکار موجود در فضای وب

اکومتر در حال حاضر محتوا‌های تولیدی خود را در 4 دسته کلی منتشر می‌کند: «گزارش»، «بررسی خبر»، «گفته‌ها» و «چند رسانه‌ای»

  • گزارش: معمولاً به موضوعاتی می‌پردازیم که مورد مناقشه بوده یا اطلاعات موجود برای بررسی دقیق و موشکافانه یک ادعا یا خبر وجود نداشته باشد؛ بنابراین سعی می‌کنیم تا حد ممکن ابهامات و سوالات مربوط به یک موضوع را توضیح داده و بدون ارائه هرگونه نتیجه قطعی آگاهی مخاطب را افزایش دهیم.
  • بررسی خبر: اخبار داخلی و خارجی را مورد بررسی دقیق قرار داده و در نهایت آن‌ها را در 3 دسته «درست»، «گمراه‌کننده» و «جعلی» قرار می‌دهیم.
  • گفته‌ها: اظهارات و ادعا‌های مسئولان، مقامات سیاسی داخلی و خارجی، کارشناسان، افراد مشهور و … را مورد بررسی دقیق قرار داده و در نهایت آن‌ها را در 3 دسته «درست»، «گمراه‌کننده» و «اشتباه» قرار می‌دهیم.
  • چندرسانه‌ای: محتوا‌های اکومتر در قالب‌های گوناگون مانند ویدئو، عکس‌نوشت، اینفوگرافی و … تولید شده و در شبکه‌های مجازی منتشر می‌شود.

اکومتر به صورت مداوم روش کار خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد؛ بنابراین ممکن است در آینده مدل‌ فعلی اصلاح شده یا بنابر شرایط تغییر یابد.